Ohjelmoinnin MOOC Scala 2021

Opi ohjelmoimaan avoimella verkkokurssilla

Aalto-yliopiston avoimella verkkokurssilla opit kattavat perusteet ohjelmoinnista.


HUOM! Kurssimateriaali ja ilmoittautuminen avautuvat lähempänä kurssin alkamispäivää..

Ohjelmoinnin MOOC Scala 2021

Haluatko oppia ohjelmointia modernilla ohjelmointi­kielellä ja nähdä millaista yliopisto-opis­kelu voi olla? Tervetuloa Ohjelmoinnin MOOC -kurssille!

Aalto-yliopiston Ohjelmoinnin MOOC -kurssia on järjestetty vuodesta 2014 ja se saa vuosittain loistavat palaut­teet kurssin suorittaneilta opiskelijoilta. Tarjo­ammekin jälleen avoimena verkkokurssina tämän kurssin, joka vastaa sisällöltään Aallon kurssia Ohjelmointi 1.

Termi MOOC tulee sanoista "Massive Open Online Course", ja tarkoittaa kaikille avointa ilmais­ta verkko­kurssia. Tällaiselle kurssille tyypillisiä ominaisuuksia ovat suuri osanottajamäärä, vapaa osallistuminen ja opiskelun ja harjoi­tusten suorit­taminen verkossa. Kurssimaista MOOC:eissa on se, että ne noudattavat aikataulua, jolloin kurssin suorittajat voivat keskustella ja opiskella yhdessä.

Ohjelmoinnin MOOC ei edellytä aiempaa ohjelmointi­osaamista. Jos kuitenkin olet ohjelmoinut vähän aiemminkin, niin kurssilta löytyy varmasti uutta myös sinulle.


Mitä opin kurssilla?

Ohjelmoinnin MOOC 2021 seuraa Aalto-yliopiston tietotekniikan koulutusohjelman ensimmäisen vuoden ohjelmointikurssia Ohjelmointi 1. Kurssilla opitaan varsin kattavasti perusteet olio-ohjelmoinnista, jotain myös ohjelmien suunnittelusta. Lisäksi tutustutaan mm. ohjelmointityökaluihin ja funktionaaliseen ohjelmointiin.

Opittavaa on paljon, mutta kurssin jälkeen sinulla on vahva perusta jatkokehittää taitojasi ohjelmoinnissa sekä soveltaa jo oppimaasi vaikkapa omissa ohjelmointiprojekteissasi.

Kiinnostuneet voivat jatkaa ohjelmoinnin opiskelua vielä keväällä järjestettävällä jatkokurssilla, josta julkaistaan tietoa myöhemmin.

Opiskelu kurssilla

Ohjelmointi on taito, jonka oppiminen vaatii runsasta harjoittelua. Harjoitusta kurssilla onkin paljon, ja kurssin palvelimet tarkastavat ohjelmointitehtäviä väsymättä kellon ympäri, joten tehtäviä pääsee kokeilemaan riippumatta ajasta ja paikasta, ja niihin saa myös palautetta käytännössä välittömästi.

Opiskelu MOOC-kurssilla tapahtuu pitkälti itseohjatusti. Kurssilla on sähköinen oppikirja, joka sisältää kaiken kurssin suorittamiseksi välttämättömän. Et siis tarvitse muuta oppikirjaa. Kurssimateriaalista löytyvät myös automaattisesti tarkistettavat ohjelmointitehtävät, jotka on jaettu kierroksiin, joilla on määräajat. Kurssin harjoituksia voi myös tehdä omaan tahtiin etukäteen heti kurssin alettua, jos aikaa, innostusta ja osaamista riittää. Jos kurssia suorittaa samaan tahtiin kuin suurin osa kurssikavereista, voi ohjelmointiongelmiin törmätessä keskustella asioista kurssin sähköisillä foorumeilla.

Aalto-yliopisto järjestää tiloissaan Espoossa omille opiskelijoilleen harjoitusryhmiä, joissa myös MOOC-opiskelijat voivat halutessaan poiketa. Suurimmalle osalle kätevämpi järjestely lienee kerätä jonkinlainen opintopiiri, tietokonekerho tms. omalla koululla, joka kokoontuu silloin, kun teille on kätevintä. Tarjoamme kurssifoorumilla mahdollisuuden mainostaa ja etsiä tällaisia ryhmiä.

Selkeimmän kuvan kurssista saa tutustumalla oppimateriaaliin, jonka löydät kurssin sivulta..

Scala-ohjelmointikieli

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa siirryttiin vuonna 2013 käyttämään Scala-ohjelmointikieltä, ja tällä hetkellä tietotekniikan kandidaatin tutkinnon neljä ensimmäistä ohjelmointikurssia tehdäänkin Scalalla.

Scala on monella tapaa mielenkiintoinen ohjelmointikieli. Se on vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu ja sopii myös ohjelmoinnin perusteiden opetukseen yliopistotasolla. Scala on moniparadigmakieli, jolla voi harjoittaa olio-ohjelmointia sekä funktionaalisella että imperatiivisella tyylillä.

Sinulle saattaa olla ainakin nimeltä tuttu toinen ohjelmointikieli, Java. Scalalla on yhteyksiä Javaan — itse asiassa Scala- ja Java-ohjelmat voivat saumattomasti käyttää toisiaan, ja niitä suoritetaan samoissa ympäristöissä. Scala on kuitenkin ominaisuuksiltaan monipuolisempi ja modernimpi kieli ja Javaa mukavampi ohjelmoitava.

Kurssin suorittaminen ja aikataulu

Harjoitukset

Kuten aiemmin mainittiin, kurssi noudattaa Aalto-yliopiston Ohjelmointi 1 -kurssin aikataulua. Kurssi alkaa yliopistolla 15.9. Kurssimateriaali avataankin kuitenkin jo aiemmin:

Kurssimateriaali on jaettu lukuihin. Luvun sisältämät tehtävät muodostavat harjoituskierroksen, joista jokaisella on määräaika, johon mennessä kierroksen suoritukset on palautettava. Ensimmäisen kierroksen määräaika on jo ke 22.09.2021 klo 12:00 päivällä. Seuraavien kierrosten määräajat ovat yleensä viikon välein edellisestä.

Yliopiston suoritusmerkintä

Kurssista on mahdolista saada myös yliopiston suoritusmerkintä. COVID-19 -tilanteen vuoksi tähän liittyvät mahdolliset koejärjestelyt ovat vielä auki. Normaalivuosina tentin on voinut suorittaa hajautetusti eri puolilla Suomea, mutta emme halua ottaa asian suhteen tarpeettomia riskejä. Ilmoitamme asiasta lisää myöhemmin.

Jos haluaa vain oppia ohjelmointia eikä tarvetta yliopiston kurssimerkinnälle ole, ei tenttiä tarvita.

Jatkokurssit

Kurssille järjestetään keväällä erillinen jatkokurssi, josta tiedotetaan myöhemmin. Jatkokurssille ilmoittaudutaan myöhemmin erikseen.

Yhteystiedot medialle, kouluille ja yhteistyötahoille

Yliopistonlehtori, TkT Otto Seppälä ja vanhempi yliopistonlehtori, TkT Juha Sorva
Aalto-yliopisto
Tietotekniikan laitos
Learning + Technology -tutkimusryhmä

mooc@cs.hut.fi
Jos tällä ei innostu ohjelmoinnista, niin ei sitten millään.
Olen iloinen ja ylpeä siitä, mitä olen kurssin aikana tehnyt.
Hämmästytti välillä suuresti, miten jokin näin hyvä opetussysteemi voi olla olemassa.
Tulen muistamaan tämän kurssin rennosta ja positiivisesta hengestä.
Kurssilla on mahdollisuus oppia paljon, jos siihen on aikaa.